President Jokowi to start apology tour for past atrocities